Strane

Mape

Od ukupno 558.815 ubistava 192.912 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_mirage 40d 04:40h 50% 50% 293.210 52% 101.126 52% 34%
2 de_dust2 23d 15:40h 29% 48% 154.752 28% 54.308 28% 35%
3 de_cache 6d 22:32h 9% 50% 49.010 9% 16.753 9% 34%
4 de_inferno 7d 07:15h 9% 50% 46.855 8% 15.566 8% 33%
5 de_overpass 1d 09:25h 2% 49% 8.460 2% 2.872 1% 34%
6 de_nuke 0d 19:47h 1% 47% 5.665 1% 1.967 1% 35%
7 de_train 0d 01:54h 0% 51% 604 0% 220 0% 36%
8 de_cbble 0d 01:06h 0% 45% 210 0% 77 0% 37%
9 de_shortnuke 0d 00:10h 0% 78% 47 0% 23 0% 49%
10 de_shortdust 0d 00:04h 0% 100% 2 0% - 0% 0%